Առաքում

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Ստորև կարող եք ծանոթանալ www.mrgyros.am կայքից և առաքման ծառայություններից օգտվելու պայմաններին: 
Գաղտնիություն

Հետևելով Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքին, հավաստիացնում ենք, որ մեր կայք մուտագրված բոլոր անձնական տվյալների գաղտնիությունը երաշխավորվում է և բացառվում է դրանց տրամադրումը որևէ երրորդ կողմի:

Կայքում մուտքագրված տեղեկություններ

Մենք հավաքագրում և պահպանում ենք հետևյալ անձնական տվյալները.

  • անուն-ազգանուն, էլ.փոստի հասցե, հեռախոսահամար(ներ)
  • Բանկային ռեկվիզիտներ՝ պատվերի վճարումը բանկային փոխանցման միջոցով կատարելու դեպքում: Մեր կայքում առցանց վճարումները իրականացվում են Ինեկոբանկի vPOS համակարգի միջոցով (www.inecobank.am), ինչը երաշխավորում է Ձեր վճարային (կրեդիտային կամ դեբետային) քարտի տվյալների գաղտնությունը:
  • Առաքման հասցե(ները), ինչպես նաև առաքման համար տրամադրված լրացուցիչ տեղեկություններ:
Գրանցում

www.mrgyros.am կայքում կարող են գրանցվել միայն 18 տարին լրացած անձիք:

Պատվերի վերադարձ կամ փոխանակում

Պատվերը ենթակա է վերադարձի կամ փոխանակման, եթե մինչև պատվիրատուին հանձնելը կրել է քանակական և/կամ էական որակական փոփոխություններ: 

 

 

Գիռոս ՍՊԸ

ՀՎՀՀ: 00867122